Khái niệm dịch vụ

Khái niệm về dịch vụ:
Xin chào các bạn, chắc hẳn sẽ có không ít người lần đầu tiên nghe đến từ "wifi du lịch" và còn chưa hiểu về dịch vụ của chúng tôi cung cấp.
Sau đây tôi xin giới thiệu qua về dịch vụ wifi du lịch. 
Dịch vụ wifi du lịch của chúng tôi Công ty A&H Telecom (Viết tắt là A&H Tel) ra đời nhằm mục đích giữ kết nối cho khách hàng di du lịch, công tác ở nước ngoài.
Khách hàng chỉ cần thuê thiết bị bên A&H Tel cung cấp và khai báo quốc gia, thời gian muốn sử dụng sau đó chúng tôi sẽ kich hoạt thiết bị theo đúng thời gian và quốc gia khách hàng muốn sử dụng.
Đến đúng ngày khách hàng chỉ việc càm theo bộ thiết bị qua đó rồi bật lên và kết nối internet thông qua sóng phát ra từ bộ thiết bị của chúng tôi